49

Letná čitáreň

Autor(i)
Korpová, Kubalová, Slámová, Šedová, Šimonová, Štroncerová
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Samova 1605/3, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Letná čitáreň

Návrh záhradno – architektonického riešenia nádvoria Krajskej knižnice Karola Kmeťku na Samovej ulici v Nitre s cieľom využívania priestoru ako letnej čitárne a miesto kultúrno – spoločenského diania. Budova knižnice je príklad meštianskej architektúry z 18. storočia. Objekt je súcastou radovej zástavby, tvorí nárožie medzi Samovou a Vazilovou ulicou, ktorú súčasne preklenuje.
V minulosti bol dvor vydláždený mačacími hlavami, pri úpravách v roku 1989 bol stúpajúci terén nádvoria odstupňovaný tromi nízkymi terasami, oddelenými betónovými múrikmi, dolná časť nádvoria bola zabetónovaná, čím dochádza ja k poškodzovaniu budovy. Cieľom projektu je aj rekonštrukcia nádvoria za účelom zlepšenia technického stavu budovy.
Cieľom projektu je aj

Poloha na mape

comments powered by Disqus