50

Revitalizácia vojenského cintorína v Mlynárciach

Autor(i)
Lukáčová, Šandor, Víťazková
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Nitrianska 197/48, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Revitalizácia vojenského cintorína v Mlynárciach

Cieľom projektu je revitalizácia plochy vojenského cintorína v Mlynárciach a vytvorenia dôstojného pietneho miesta s rekreačnou funkciou. Ide o vojenský cintorín barakovej epidemiologickej nemocnice postavený v rokoch 1914– 1915. Je tu pochovaných asi 750 väčšinou ruských vojenských zajatcov rôzneho vierovyznania.
O cintorín sa starala nitrianska posádková vojenská správa od r. 1924 až do r. 1960, keď bol delimitovaný do správy mesta. V r. 1923 tu pochovali kapitána Zdráleka, ktorý tu spáchal samovraždu. V r. 1924 postavili na jeho hrobe pomník zamysleného vojaka s plnou poľnou od nitrianskeho sochára Júliusa Bártfayho. Vojenská správa v r. 1928 dala na hroby namiesto drevených krížov betónové náhrobníky s menami pochovaných. Mesto v r.1970 dalo cintorín oplotiť. V súčasnosti je objekt chátrajúci, uzamknutý, sprístupnený verejnosti len po dohode.

Poloha na mape

comments powered by Disqus