16

Revitalizácia zelene obytného súboru na Bellovej ulici

Autor(i)
Kardošová, Marušincová
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Revitalizácia zelene obytného súboru na Bellovej ulici

Pri riešení územia sme vychádzali z prirodzeného pohybu obyvateľov sídliska, taktiež z vekovej skladby obybateľov, ktorí daný priestor navštevujú najčastejšie. Analýzami sme zistili, že najviac priestor navštevujú mamičky s deťmi a mládež. Nezanedbateľní sú aj psíčkari, ktorí toto územie využívajú na venčenie psov. Pri návrhu sme rešpektovali sme pohyb ľudí, terén a výhľady z územia na mesto a Zobor. Cieľom bolo zjednotiť a prepojiť plochu, najmä komunikáciami, ktoré sú vedené v organických líniách., použitím dlažby, osvetlenia, lavičiek, smetných košov a gabiónov. Podľa vekovej skladby sme sústredili posedenia pre obyvateľov do jednotlivých častí územia a oddelili tak jednotlivé vekové skupiny. Celé riešenie sme doplnili výsadbou drevín. Pri návrhu prvkov drobnej architektúry sme sa inšpirovali organickými líniami. Priestor pre mládež sme riešili formou prvkov na sedenie a ležanie, s možnosťou variability. Pri návrhu osvetlenia sme sa inšpirovali projektom, ktorý poukazuje a upozorňuje na svetelné znečistenie v mestách.

Poloha na mape

comments powered by Disqus