18

Revitalizácia zelene obytného súboru na Bellovej ulici 2

Autor(i)
Jurkovičová, Klučiarová, Zavadilová
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Revitalizácia zelene obytného súboru na Bellovej ulici 2

Návrh spočíva v myšlienke prilákať ľudí na príležitostné pikniky a posedenia s priateľmi. Prvotným zámerom bolo vniesť do priestoru prvky, ktoré by sa dali využívať na spoločenské posedenie. Inšpirovali sme sa medziblokovými priestormi v zahraničí kde rodiny s deťmi bežne organizujú pikniky v takomto prostredí. V súčasnosti sa už aj u nás postupne začínajú objavovať tieto prvky novovybudovaných areálov obytných blokov. Tieto prvky sme vniesli do centrálnej časti nami riešenej plochy.
V spodnej časti riešenej plochy sa nachádza detské ihrisko, ktoré je potrebné zrekonštruovať, doplniť o nové hracie prvky určené pre menšie deti vo veku od 1 do 6 rokov, lavičky a oplotenie, aby sa zabránilo vstupu domácich zvierat.
V hornej časti riešenej plochy sme navrhli športové ihrisko na betónovom základe. Ihrisko je pohľadovo odizolované od pohostinstva kríkmi. Pohodlné povzbudzovanie športových podujatí sa môže uskutočniť z priľahlej otvorenej tribúny. Zeleň podporuje aj pekná alej z Prunus serrulata Kanzan, ktorá tvorí zaujímavý a pestrý prvok v jarnom období. V blízkosti ihriska sa nachádza plocha určená na relax v podobe lavičiek.

Poloha na mape

comments powered by Disqus