17

Vnútroblok na Ďumbierskej ulici - zeleň pre všetkých

Autor(i)
Deglovičová, Málek, Miklová, Svoradová, Valábiková
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Ďumbierska 1008, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Vnútroblok na Ďumbierskej ulici - zeleň pre všetkých

Cieľom záhradno – architektonickej kompozície návrhu vnútrobloku na Ďumbierskej ulici bolo vytvoriť jednotnú kompozíciu, ktorá by poskytovala dostatok intímnych priestorov pre trávenie voľného času a oddychových aktivít všetkých obyvateľo.v, dôchodcov, mamičky s deťmi a školopovinnú mládež. Pre mládež je na využívanie predurčená centrálna časť, ktorá je dostatočne izolovaná a ponúka deťom dostatok priestoru na športové aktivity, hry, alebo len sedenie a rozprávanie sa. Prechádza ňou hlavná kompozičná os- komunikácia spájajúca 3 hlavné časti kompozície- centrálne námestíčko, detské ihrisko pre najmenšie deti a oddychový kútik s trvalkovým záhonom pre dôchodcov. Detské ihrisko pre najmenšie deti tvorí druhú časť kompozície. Poskytuje dostatok priestoru pre hru väčšieho počtu detí. Zároveň poskytuje priestor na posedenie i na nerušený oddych pre mamičky s kočíkmi, ktoré môžu využívať bezbariérový prístup. Tretia časť kompozície, oddychový kútik s trvalkovým záhonom, je určená pre dôchodcov a každého, kto si chce posedieť a oddýchnuť v príjemnom prostredí s kvitnúcimi rastlinami pod korunami stromov v pokojnej časti vnútrobloku.

Poloha na mape

comments powered by Disqus